Glyndwr University

Ystafelloedd Cyfarfod

Image

Lleolir amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a seminar ledled y Brifysgol, gyda lle i rhwng 2 a 50 o ddirprwyon. Mae gennym hefyd ddetholiad eang o ystafelloedd dosbarth, labordai ac ystafelloedd TG y gellir eu haddasu ar gyfer eich gofynion. Dyma grynodeb o rai o’r prif ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael i’w llogi:

Erddig

Yn gynadleddfa helaeth a golau ger prif dderbynfa’r Brifysgol, mae lle i hyd at 50 o ddirprwyon eistedd yn ystafell Erddig. Yn lleoliad hynod hyblyg, gellir ei addasu i arddull theatr, cabaret neu ystafell fwrdd, ac mae’n cynnwys taflunydd, consol a sgrîn integredig. Enwyd yr ystafell ar ôl Neuadd Erddig ar gyrion Wrecsam, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae ystafell Erddig hefyd yn cynnwys gweithiau celf o gasgliad celf y Brifysgol.

Eliseg

Mae ystafell Eliseg, ger prif dderbynfa’r Brifysgol, yn cynnwys bwrdd ystafell fwrdd mawr gyda lle i hyd at 18 o ddirprwyon. Y mae hefyd yn ddelfrydol fel ystafell drafod ar gyfer ystafelloedd Erddig a Telford gerllaw. Daw’r enw o’r golofn 7fed ganrif a godwyd gan Frenin Powys, ac sy’n dal i sefyll ger Abaty Glyn y Groes yn Llantysilio, 13 milltir o Wrecsam.

Telford

Wedi’i lleoli ger prif dderbynfa’r Brifysgol, mae Telford yn gynadleddfa lai gyda lle i hyd at 14 o ddirprwyon. Yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd bwrdd neu sesiynau hyfforddi bychain, enwyd yr ystafell ar ôl Thomas Telford, a adeiladodd Ddyfrbont Pontcysyllte – wedi’i lleoli ychydig filltiroedd o Wrecsam ac sydd erbyn hyn yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Yn yr ystafell fe arddangosir pum print colagraff gan yr artist Sandra Tickle, sy’n rhan o gasgliad celf y Brifysgol.

Mae ystafell Telford i’w gweld yma fel rhan o’n rhith-daith.

 

Ystafelloedd Cyfarfod Canolfan Catrin Finch

Mae gan ein lleoliad cynadledda pwrpasol, Canolfan Catrin Finch, gyfres o ystafelloedd cyfarfod o wahanol faint ar gael i’w llogi. Am fwy o wybodaeth am y ganolfan cliciwch yma.

 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Ystafelloedd Cyfarfod
Theatr Sgwâr Pantiog Siâp-U Ystafell Fwrdd
Eliseg - - - 18
Erddig 50 20 16 24
Telford - - 10 14
Roeddem yn hapus iawn gyda’r lleoliad a’r cyfleusterau, ac roedd y staff yn gyfeillgar a hynod o gymwynasgar.
- Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

Ar gip:


 • Ystafelloedd cyfarfod a seminar
 • Erddig: hyd at 50 o bobl
 • Eliseg: hyd at 18 o bobl
 • Telford: hyd at 14 o bobl
 • Digonedd o ystafelloedd dosbarth
 • Labordai ac ystafelloedd TG
 • Cysylltiadau cludiant ardderchog
 • Arlwyo ar y safle
 • Cymorth technegol ar gael
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Cwbl hygyrch
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Seminarau
 • Sesiynau hyfforddi
 • Gweithdai
 • Hyfforddiant TG
 • Cyfarfodydd bwrdd

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494