Glyndwr University

Oriel Sycharth

Image

Lleoliad artistig

Wedi ei lleoli ar lawr cyntaf prif adeilad y Brifysgol, mae gofod mawr agored Oriel Sycharth yn lleoliad gwych ar gyfer derbyniadau, digwyddiadau cymdeithasol a phreifat. 

Mae’r gofod hynod hyblyg yn ddelfrydol fel lleoliad ar gyfer lansiadau cynnyrch a chyfarfodydd, sgyrsiau a darlithoedd.

Mae ei swyddogaeth fel cartref i raglen trwy’r-flwyddyn o arddangosfeydd celf grŵp ac unigol sy’n amlygu gwaith artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn ei wneud yn lleoliad unigryw sy’n siŵr o greu argraff.

Mae’r landin helaeth y tu allan i fynediad yr Oriel yn lleoliad delfrydol ar gyfer gweini diodydd a chanapés.

Mae ei agosrwydd ar gyfleusterau eraill y Brifysgol megis Neuadd William Aston yn ei wneud yn ddelfrydol fel gofod cyflawn ar gyfer cynadleddau.

Ceir mwy o wybodaeth am arddangosfeydd a digwyddiadau Oriel Sycharth ar ei gwefan.

Beth sydd mewn enw?

Enwyd Oriel Sycharth ar ôl y castell mwnt a beili a phentref Llansilin, Powys, a oedd yn gartref i Owain Glyndŵr, yr arwr Cymreig yr enwyd y Brifysgol ar ei ôl.

Theatr Derbyniad Sefyll Sgwâr Pantiog Siâp-U Ystafell Ddosbarth Cabaret Ystafell Fwrdd Gwledd
Oriel 100 60 30 20 70 60 30 60
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth
 • Oriel Sycharth

Ar gip:


 • Gofod hynod hyblyg
 • Oriel gelf y Brifysgol
 • Lleoliad unigryw
 • Wrth ymyl y brif dderbynfa
 • Landin helaeth
 • Agos at gyfleusterau eraill
 • Offer clyweledol ar gael
 • Cwbl hygyrch
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Derbyniadau diodydd
 • Darlithoedd
 • Sgyrsiau
 • Cyfarfodydd

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494