Glyndwr University

Neuadd William Aston

Image

Lleoliad theatr a chyngherddau mwyaf Wrecsam

Mae gennym berl go-iawn ymhlith ein cyfleusterau cynadledda – theatr renciog llawn weithredol gyda chyfleusterau llwyfan llawn a seddi i hyd at 880 o ddirprwyon yn y neuadd ac ar y balconi. Gellir rhannu’r gofod hynod hyblyg yma i ddarparu theatr lai ar gyfer ychydig o dan 500 o bobl yn ogystal â’i addasu ar gyfer cyngerdd sefyll ac arddangosfeydd.

Neuadd William Aston yw’r lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau mwy, yn amrywio o gyngherddau a pherfformiadau cerddorfaol i seremonïau gwobrwyo a lansiadau cynnyrch – i enwi dim ond rhai. Mae ei hagosrwydd at y mwyafrif o ystafelloedd dosbarth y Brifysgol yn ei gwneud yn ddewis ardderchog ar gyfer cynadleddau, gyda digonedd o ystafelloedd trafod o bob maint. Mae gan y llwyfan mawr gyfleusterau sain a goleuo o’r radd flaenaf y gellir eu defnyddio hefyd yn ystod cynadleddau ar gyfer sesiynau cyflawn, yn ogystal ag agor a chloi seremonïau.

Mae’r neuadd wedi ei lleoli ym mhrif adeilad y Brifysgol ac yn gwbl hygyrch, gyda lifft i’r prif awditoriwm a’r balconi, a mannau pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae’r dderbynfa fawr y tu allan i’r neuadd yn ofod delfrydol ar gyfer croesawu a chofrestru dirprwyon, ac yn lleoliad delfrydol i gynnal arddangosfeydd ac arddangosiadau ar y cyd â digwyddiadau. Yn ystod y dydd, mae Bar Coffi Fellows cyfagos yn lle gwych i rwydweithio dros baned, sy’n golygu y bydd yna bob amser ddigonedd o luniaeth ar gyfer unrhyw achlysur arbennig.

Neuadd William Aston yw’r lleoliad theatr a chyngherddau mwyaf yn Wrecsam. Ceir perfformiadau rheolaidd yma gan ddigrifwyr enwog megis Kevin Bridges, Alan Davies a Jimmy Carr, yn ogystal â dawnsfeydd bale, sioeau a bandiau fel Feeder a The Levellers.

Ewch i’n gwefan digwyddiadau am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau arfaethedig yn y neuadd (yn Saesneg).

Beth sydd mewn enw?

Enwyd y lleoliad ar ôl William Aston CBE (1869-1962), gŵr busnes adnabyddus a gwleidydd lleol a chwaraeodd ran allweddol yn natblygiad Wrecsam fel tref a chanolfan addysg.

Theatr Yn Sefyll
Neuadd Gyfan 880 1200
Hanner Neuadd 496 700
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
 • Neuadd William Aston
Diolch o galon i’r holl bersonél a fu’n gysylltiedig â darlledu Question Time o Neuadd William Aston. Roedd eich staff yn gymwynasgar dros ben.
- BBC Question Time

Ar gip:


 • Seddi i hyd at 880
 • Hyd at 1200 (yn sefyll)
 • Derbynfa helaeth
 • Agos at gaffi a bar
 • Llwyfan gyda llenni
 • Llwyfan llawn, goleuo a sain
 • Ystafell werdd
 • Man llwytho drws llwyfan
 • Acwsteg ragorol
 • Cwbl hygyrch
 • Parcio am ddim
 • Cymorth technegol ar gael

Addas ar gyfer

 • Cyngherddau
 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Sioeau
 • Darlithoedd
 • Lansiadau cynnyrch
 • Seremonïau Gwobrwyo
 • Cynadleddau
 • Arddangosfeydd

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494