Glyndwr University

Llety

Image

Ein llety ar y safle

A ydych yn ymweld â Wrecsam ar gyfer cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad? Mae yna amrywiaeth o lefydd aros ystafell-yn-unig neu wely a brecwast ar gael ar ein safle yn Wrecsam, am brisiau cystadleuol iawn.

Gellir llogi ein 500 o ystafelloedd gwely neuaddau preswyl yn ystod gwyliau haf y Brifysgol. Dim ond ychydig o letyau sydd ar gael yn ystod y tymor, fodd bynnag cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i ddod o hyd i lety ar eich cyfer.

Mae ein llety ar gael gydag en-suite neu gyda chyfleusterau ystafell ymolchi ar y cyd. Gallwch gael golwg ar ystafell en-suite ar ein rhith-daith. Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael yn yr ystafelloedd. Mae yna fynediad i’r rhyngrwyd ym mhob man, a gall dirprwyon ddefnyddio ein campfa ar-y-safle am ffi ychwanegol bychan. Mae rhai o’r ystafelloedd wedi eu haddasu ar gyfer anghenion pobl gydag anableddau. Ceir llefydd parcio am ddim ar y safle i gyd.

Os ydych yn dymuno trefnu cynhadledd breswyl, neu’n ddirprwy unigol sy’n chwilio am rywle i aros, cysylltwch â thîm ein Gwasanaethau Cynadledda a fydd yn fwy na pharod i helpu.

Gwestai

Yn ogystal â llety’r Brifysgol, mae yna lawer o lefydd eraill i aros yn Wrecsam. Yn ogystal â gwesty 4 seren y Ramada Plaza a’r Premier Inn newydd, sydd ill dau o fewn pellter cerdded i’r campws, mae yna nifer o westai a llefydd aros rhesymol y buasem yn hapus i’w hargymell.

Siaradwch gyda ni am y prisiau ffafriol sydd gennym gyda sawl sefydliad, gan gynnwys gwestai’r Ramada Plaza a’r Premier Inn.

Lleoliad delfrydol

Mae ein llety wedi ei leoli yng nghanol y campws ac felly’n gyfleus ar gyfer eich cynhadledd neu ddigwyddiad yn y Brifysgol, a dim ond 10 munud i ffwrdd ar droed o ganol y dref.

Mae Wrecsam ei hun yn agos at gefn gwlad ac arfordir Gogledd Cymru, ac eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Erddig a’r Waun gerllaw, ac yn ddim ond 20 munud o ddinas Caer, sy’n golygu fod yna ddigon o opsiynau ar gyfer tripiau hamdden pe hoffech gynnig hyn i’ch dirprwyon.

 • Llety yn Wrecsam
 • Llety yn Wrecsam
 • Llety yn Wrecsam
 • Llety yn Wrecsam
 • Llety yn Wrecsam
 • Llety yn Wrecsam

Ar y campws:


 • 500 ystafell
 • Dirprwyon unigol
 • Cynadleddau preswyl
 • Opsiwn i gynnwys prydau
 • Ystafelloedd hygyrch ar gael
 • Diogelwch 24 awr ar y safle
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim
 • Agos at rwydweithiau cludiant

Oddi ar y campws:

 • Gwestai a llefydd aros
 • O fewn pellter cerdded
 • Prisiau ffafriol ar gael

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494