Glyndwr University

Ddarlithfeydd

Image

Yr amgylchedd dysgu delfrydol

Mae darlithfeydd campws Wrecsam yn ddelfrydol ar gyfer sgyrsiau, darlithoedd a digwyddiadau hyfforddi.
Mae yna 9 darthlithfa ar gael, o wahanol faint ac yn arlwyo ar gyfer unrhyw nifer hyd at 176 mewn seddi gosodedig, rhenciog, ynghyd â thablau ysgrifennu parhaol neu blygu.

Mae ein darlithfeydd i gyd yn cynnwys systemau clyweledol uwch gydag offer taflunio data a chysylltedd wifi. Mae agosrwydd y darlithfeydd at ei gilydd yn eu gwneud yn ddelfrydol i’w defnyddio fel gofod cyflawn ar gyfer cynadleddau ar y cyd â chyfleusterau eraill ar y safle. Mae yna gyfleusterau cynadledda fideo a ffôn ar gael hefyd.

Mae’r darlithfeydd wedi eu lleoli ledled y campws ar ddau lawr, ac yn gwbl hygyrch, gyda lle i gadeiriau olwyn.

Theatr Nick Whitehead

Yn un o’n darlithfeydd mwyaf, enwyd Theatr Nick Whitehead ar ôl yr athletwr o Wrecsam a enillodd fedalau Olympaidd a Gêmau’r Gymanwlad, a mynd ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Datblygu i Gyngor Chwaraeon Cymru.

Mae gan y ddarlithfa renciog seddi wedi eu hadnewyddu ar gyfer 160 o bobl ac wedi’i lleoli drws nesaf i brif gyntedd y Brifysgol a Neuadd William Aston. Mae’n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau unigol megis sgyrsiau, darlithoedd ac arddangosiadau, a gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer sesiynau cyflawn mewn cynadleddau, neu fel ystafell drafod ar gyfer digwyddiadau mwy. Gallwch gael golwg ar y ddarlithfa yn ein rhith-daith.

 • Ddarlithfeydd
 • Ddarlithfeydd
 • Ddarlithfeydd
 • Ddarlithfeydd
Edrychwyd ar ein holau yn dda iawn, a chafodd y lleoliad, y cyfleusterau a’r bwyd gryn argraff arnom.
- Walker Smith Way Legal

Ar gip:


 • 60 – 176 o ddirprwyon
 • 9 darlithfa
 • Seddi gosodedig, rhenciog
 • Seddi gyda thablau ysgrifennu
 • Mynediad i ystafelloedd trafod
 • Arlwyo ar y safle
 • Cymorth technegol
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Cwbl hygyrch
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Darlithoedd
 • Cynadleddau
 • Cyfarfodydd
 • Sgyrsiau
 • Digwyddiadau hyfforddi
 • Cyflwyniadau
 • Dangosiadau ffilm

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494