Glyndwr University

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Image

Cyfleusterau Cynhyrchu Teledu a Ffilm o Safon

Wedi’i hagor yn 2011, mae Canolfan y Diwydiannau Creadigol yn adeilad modern, amgylcheddol-gynaliadwy sy’n adlewyrchu pwysigrwydd cynyddol y diwydiannau creadigol i ddatblygiad economaidd yr ardal.

Wedi’i lleoli ar gampws Wrecsam, mae’r ganolfan yn cynnig cyfleusterau cynhyrchu o safon, heb y costau uchel sy’n gysylltiedig â stiwdios yn Manceinion, Birmingham neu Lundain.

Yn ganolfan ar gyfer datblygu diwylliant diwydiannau creadigol, mae’r ganolfan yn ysgogi datblygiad busnesau preifat a deilliedig sy’n gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol, yn ogystal â hybu mwy o gydweithrediad rhyngddisgyblaethol yn ymwneud â phynciau mor amrywiol a chelf a dylunio, cyfrifiadura a pheirianneg.

Mae’r ganolfan yn gartref i BBC Cymru Wales yn Wrecsam, gan atgyfnerthu presenoldeb y BBC yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a darparu cyfleusterau cynhyrchu newydd ar gyfer ei staff, gwesteion a chyfranwyr.

Mae’r stiwdio yn ofod 105 m2 (1134 tr2) gyda meinciau cludadwy ar gyfer cynulleidfa o hyd at 46, sy’n addas ar gyfer setiau bychain a chanolig eu maint gyda chynulleidfa, neu setiau mwy heb gynulleidfa. Mae’r stiwdio hefyd yn cynnwys sgrîn werdd grom uchder-dwbwl o amgylch dwy ochr i’r stiwdio. Mae’r stiwdio ar gael i’w llogi heb gyfleusterau neu gyda goleuo a chamerâu. Gallwch gael golwg o’i chwmpas ar ein rhith-daith yma.

Mae’r ystafell ôl-gynhyrchu yn cynnwys system darseinydd sain amgylchynol 5.1, arwynebau rheoli sain a graddio lliw, ac yn cefnogi prosiectau mewn Final Cut Pro 7, Final Cut Pro X neu Adobe Premiere CS6. Gallwn hefyd ddarparu cyfleuster recordio trosleisio, i’r rheiny sy’n dymuno ychwanegu deialog neu naratif wrth ôl-gynhyrchu.

Mae’r atriwm helaeth gyda golau naturiol yn edrych allan dros lawntiau’r Brifysgol, ac yn lleoliad gwych ar gyfer derbyniadau ffurfiol a chyflwyniadau anffurfiol, yn ogystal â bod yn lle gwych i ymlacio dros baned. Mae’r ystafelloedd trafod gerllaw yn ei wneud yn lleoliad perffaith ar gyfer cynadleddau bychain a digwyddiadau llai ffurfiol sy’n galw am leoliad arloesol.

Lleoliad celf unigryw

Mae waliau’r atriwm helaeth wedi eu haddurno gan furlun Dawns Bywyd yr artist leol Mildred Eldridge, a ystyrir fel ei gwaith pwysicaf. Mae’r saith panel mawr yn archwilio thema ymddieithriad dyn oddi wrth natur, ac yn cynnwys golygfeydd o gefn gwlad a glan y môr, gydag adar, anfeiliaid a phlanhigion.

 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol
 • Canolfan Diwydiannau Creadigol

Ar gip:


 • Stiwdio deledu uchder dwbwl
 • Seddi i hyd at 46
 • Oriel uwchben y stiwdio deledu
 • Atriwm helaeth â golau naturiol
 • Ystafelloedd trafod bychan
 • Gweithdy 3D
 • Stiwdio ddylunio hyblyg
 • Stiwdios ôl-gynhyrchu
 • Ystafelloedd trosleisio
 • Stiwdio BBC
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Trafodaethau
 • Cyfweliadau
 • Cyngherddau llai
 • Brecwastau busnes
 • Digwyddiadau rhwydweithio
 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494