Glyndwr University

Canolfan Catrin Finch

Image

Lle i gyfarfod, trafod a rhannu syniadau…

Mae ein canolfan gynadledda a pherfformio pwrpasol yn cynnig cyfleusterau heb eu hail gyda thechnoleg glyweledol uwch-dechnoleg. Wedi ei lleoli ar gampws Wrecsam, mae’r ganolfan yn ddelfrydol ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddi, arddangosfeydd a derbyniadau, cynyrchiadau theatr llai, dramâu, digwyddiadau cerddorol llai a gweithdai celf creadigol.

Mae derbynfa helaeth gyda digonedd o olau naturiol yn eich croesawu chi a’ch dirprwyon ac yn ddelfrydol ar gyfer cofrestru, arddangosiadau ac arddangosfeydd, yn ogystal ag egwylion hollbwysig am baned a lluniaeth!

Mae yna le i hyd at 230 o ddirprwyon yn yr awditoriwm helaeth. Mae system wal symudol yn addasu’r gofod yn ddau awditoriwm llai, sy’n berffaith ar gyfer cynadleddau llai neu ddigwyddiadau gyda siaradwyr cyweirnod ar-y-pryd. Mae yna opsiwn hefyd o gael seddi rhenciog cyfforddus yn yr awditoriwm.

Hefyd yn y ganolfan mae yna ddwy ystafell seminar a dwy ystafell fwrdd fechan, sy’n ddelfrydol ar gyfer sesiynau trafod neu gyfarfodydd llai.

Gallwch gael golwg mwy manwl o gwmpas y ganolfan ar ein rhith-daith.

Beth sydd mewn enw?

Enwyd y ganolfan ar ôl y delynores, y trefnydd a’r gyfansoddwraig fyd-enwog Catrin Finch, sydd wedi cyfrannu yn sylweddol at hyrwyddo cerddoriaeth glasurol a’r delyn i gynulleidfaoedd newydd ac ehangach. Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Catrin yn 2009.

 

 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
 • Canolfan Catrin Finch
Theatr Sgwâr Pantiog Siâp-U Ystafell Ddosbarth Cabaret Ystafell Fwrdd Gwledd
Awditoriwm Cyfan 230 60 50 70 150 70 150
Awditoriwm 1 120 35 30 38 90 35 90
Awditoriwm 2 70 20 20 24 40 20 40
Cynadleddfa 1 24 - - - - 12 -
Cynadleddfa 2 16 - - - - 8 -
Ystafell Gyfarfod 1 35 20 15 12 24 18 -
Ystafell Gyfarfod 2 20 10 8 8 - 8 -
Mae’r lleoliad yn ardderchog... bob amser yn lân ac yn loyw ac yn lle braf i fod. Mae’r tîm yn drefnus dros ben a phopeth bob amser yn union fel y gwnaethom ni ofyn amdano.
- Heather Marsh, Marchnad Plant a Babanod

Ar gip:


 • Hyd at 230 o ddirprwyon
 • 2 awditoriwm
 • 4 ystafell gyfarfod
 • Derbynfa helaeth
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Parcio am ddim
 • Cymorth technegol ar y safle
 • Seddi arddull meinciau
 • Gweddluniau theatr niferus
 • Llwyfan cludadwu
 • Ystafell gwisgo a chawodydd
 • Bar â trwydded lawn

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Arddangosfeydd
 • Perfformiadau
 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Hyfforddi

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494