Glyndwr University

Arlwyo yn Wrecsam

Image

Ymborth i’r ymennydd

Rydym yn gwybod mor bwysig yw arlwyo ym mhrofiad cyffredinol unrhyw ddirprwy neu westai, a’n nod ni yw darparu amrywiaeth o fwydlenni o ansawdd ar gyfer pob chwaeth, angen deietegol a chyllideb. Gall ein tîm arlwyo ar y safle ddarparu ystod o fwyd a diod ffres ar gyfer pob achlysur, o brydau bwffe ysgafn i giniawau ffurfiol crand. Gallwn arlwyo ar gyfer unrhyw beth o barti bychan i wledd o hyd at 200.

Mae gennym bedwar man arlwyo ar ein safle yn Wrecsam, sy’n cynnig popeth o goffi ffres a chacen ym Mar Coffi Fellows, i frechdanau a saladau yn ffreutur Scholars' Rest, a phrydau tri-chwrs yn ein bwyty. Arlwyir ar gyfer anghenion deietegol arbennig, gan gynnwys prydau halal, llysieuol a di-glwten. Fel arall, gellir cyflenwi bwyd a diod yn uniongyrchol i’ch ystafell gyfarfod.

Bwyty 1887

Mae lle i 60 o westeion eistedd yn ein bwyty, sy’n lleoliad delfrydol ar gyfer brecwastau busnes, ciniawau clyd, neu i ddarparu eich cynhadledd gyda lleoliad cinio mwy ffurfiol. Gan weini detholiad tymhorol, ceir bwffe tri chwrs yn cynnig opsiynau oer a phoeth yn ogystal â saig llysieuol a diodydd yn y pris. Mae’r bwyty i’w weld yn ein rhith-daith – cliciwch yma i gael golwg o’i gwmpas. Y mae hefyd yn bosibl defnyddio’r ystafell ar gyfer cyfarfodydd, derbyniadau diodydd a chiniawau ffurfiol. Enwyd y bwyty ar ôl y flwyddyn y sefydlwyd coleg sefydlol cyntaf y Brifysgol, Ysgol Gwyddoniaeth a Chelfyddyd Wrecsam.

Ein bwydlenni

Rydym yn defnyddio cyflenwyr lleol ble y bo modd; daw ein hwyau maes o’r Waun, mae ein cig wedi ei fagu a’i ffynonellu gan Abbey Farm Butchers yn Llangollen, pobir ein bara a’n rholiau ffres gan Henllan Breads a chyflenwir ein dŵr potel gan Radnor Hills. Ein bwydlenni yn adlewyrchu dewisiadau bwyta’n iach. Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho ein gwahanol fwydlenni.

Gallwn arlwyo hefyd ar gyfer unrhyw ofynion deietegol arbennig e.e. fegan, di-glwten, di-laeth – gofynnwch amdanynt wrth archebu. Am fanylion prysiau, neu i drafod bwydlen deiliwredig, cysylltwch â’n tîm. 

 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
 • Arlwyo
Roedd y bwyd yn wirioneddol wych, a phobl yn dweud mai dyma’r bwffe neisia yr oedden nhw wedi’i gael ers tro!
- Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

Ar gip:


 • Pedwar man arlwyo ar y safle
 • Tîm arlwyo pwrpasol
 • Amryw o fwydlenni
 • Bwyd yn uniongyrchol i’ch cyfarfod
 • Bar Coffi Fellows
 • Ffreutur Scholars Rest
 • Bwyty 1887
 • Cynnyrch wedi’i ffynonellu’n lleol
 • Statws Masnach Deg
 • Arlwyir ar gyfer deietau arbennig

Gallwn arlwyo ar gyfer:

 • Brecwastau busnes
 • Derbyniadau diodydd
 • Prydau ffurfiol
 • Prydau bwffe ysgafn
 • Ciniawau gwaith
 • A llawer mwy...

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494