Glyndwr University

Header

Wales Comic Con yn dychwelyd ar gyfer strafagansa deuddydd

Bydd un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf Wrecsam yn dychwelyd y penwythnos yma, pan ddisgwylir i filoedd o bobl heidio i’r dref ar gyfer Wales Comic Con cyntaf 2016. Bydd y gynhadledd boblogaidd unwaith eto’n cael ei chynnal ar safle Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, dydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Ebrill – y tro cyntaf i’r digwyddiad bara deuddydd.

Darllen Mwy

Is-Ganghellor Newydd yn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda gweledigaeth ddisglair ar gyfer twf y dyfodol

Dywed Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Maria Hinfelaar, ei bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at arwain y sefydliad ‘arloesol’ i gyfnod newydd. Cychwynnodd yr Athro Hinfelaar ar ei swydd ddechrau Ebrill, gan gymryd yr awenau gan yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Darllen Mwy

Digwyddiad Hustyngau Cenedlaethol Arbennig i’w Gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch

Bydd digwyddiad hustyngau cenedlaethol arbennig yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch yn nes ymlaen yr wythnos yma (14 Ebrill).

Darllen Mwy

Y Brifysgol yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r awdur lleol Andrew Edwards

Bu awdur awtistig sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau mawr yn rhannu profiadau ei fywyd fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. Yn ddiweddar, cafwyd sesiwn holi ac ateb gyda’r awdur lleol Andrew Edwards ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn canolbwyntio ar ei lyfr newydd.

Darllen Mwy

Arweinwyr Pleidiau yn Trafod yr Etholiad yng Nghanolfan Catrin Finch

Ddiwedd Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad gwleidyddol amlwg arall yng Nghanolfan Catrin Finch Centre wrth ddynesu at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai.

Darllen Mwy

Ymgeiswyr Cynulliad Cymru cymryd rhan mewn digwyddiad 'Question Time'

Datganodd ymgeiswyr etholiad Cynulliad Cymru eu safiad ar Refferendwm yr UE arfaethedig, preifateiddio GIG a gogledd Cymru mewn digwyddiad hustyngiadau a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch ddydd Gwener diwethaf.

Darllen Mwy

Edrychwch ar ein archif newyddion.