Glyndwr University

Wales Comic Con yn dychwelyd ar gyfer strafagansa deuddydd

Image

Dychwelodd Wales Comic Con, un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf Wrecsam, y penwythnos diwethaf, gyda miloedd o ffans ffilm, teledu a chomics yn heidio i’r dref.

Cynhaliwyd y gynhadledd boblogaidd unwaith yn rhagor ar safle Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, ddydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Ebrill – y tro cyntaf i’r digwyddiad bara deuddydd.

Denodd y digwyddiad dros 10,000 o ymwelwyr, ffigwr aruthrol o ystyried mai dim ond ychydig dros 100 o bobl a ddaeth i’r digwyddiad cyntaf yn 2008.

Ymhlith y gwesteion arbennig yr oedd Billy Boyd (The Lord of the Rings), James Marsters (Buffy the Vampire Slayer), Jason Momoa (Game of Thrones), Xander Berkeley (The Walking Dead a 24), Miriam Margolyes (Harry Potter), Peter Davison, Sylvester McCoy a Jemma Redgrave (Doctor Who), Jerome Flynn (Game of Thrones), Hannah Spearitt (Primeval), Robert Llewellyn a Chris Barrie (Red Dwarf), i enwi dim ond rhai.

Yn gynnyrch meddwl Mercury Promotions, y cwmni rheoli digwyddiadau wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru, cychwynnodd Wales Comic Con fel cynhadledd flynyddol fechan a gynhaliwyd yng Nghanolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr ond a esblygodd yn gyflym i fod yn ddigwyddiad sy’n rhychwantu’r campws i gyd, gan ddenu miloedd o bobl o bob cwr o’r byd.

Meddai Haydn Hughes, Rheolwr Cynadledda a Digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Rydym yn falch dros ben o gael cynnal Wales Comic Con yma yn Wrecsam.

“Mae’r gynhadledd yn gyfrwng ardderchog i arddangos yr amrywiaeth o leoliadau a chyfleusterau sydd gan y Brifysgol i’w cynnig. Mae’n wych fod gennym ddigon o le yma ar gyfer y llu o ymwelwyr sy’n dod i’r digwyddiad.”

Cyn y digwyddiad, meddai’r trefnydd, Jaime Milner: “Rydym yn rhagweld mai hwn fydd ein digwyddiad mwyaf eto. Mae ymateb cadarnhaol y dilynwyr parthed newid i ddigwyddiad penwythnos wedi bod yn llethol, ac wrth gwrs i’n cyhoeddiadau gwesteion gwych, ac rydym wrth ein boddau o allu dod â sêr mor adnabyddus i’n tref leol.”

Am fwy o wybodaeth ewch i http://walescomiccon.com/.