Glyndwr University

Ymgeiswyr Cynulliad Cymru cymryd rhan mewn digwyddiad 'Question Time'

Image

Datganodd ymgeiswyr etholiad Cynulliad Cymru eu safiad ar Refferendwm yr UE arfaethedig, preifateiddio GIG a gogledd Cymru mewn digwyddiad hustyngiadau a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch ddydd Gwener diwethaf. Gyda’r etholiad yn llai na dau fis i ffwrdd, holwyd rhai o ymgeiswyr pleidiau gwleidyddol yr ardal gan gynulleidfa oedd yn cynnwys arweinwyr busnes yr ardal, yn arddull y rhaglen Question Time.

Holwyd cwestiynau i’r Ceidwadwr Cymreig Mark Isherwood, Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru, Michelle Brown o Ukip, Sion Jones o’r Blaid Lafur, Aled Roberts o’r Democratiaid Rhyddfrydol a Duncan Rees o’r Blaid Werdd. Roedd y digwyddiad yn cynnwys ffigyrau busnes amlwg o Ogledd Cymru ac wedi’i chymedroli gan ohebydd ITV Wales, Carole Green. Cafodd ei drefnu gan y mudiad busnes CBI mewn partneriaeth ag IOD Wales. Yn ôl pob sôn cafwyd trafodaeth fywiog, â chwestiynau diddorol yn cael eu codi gan y gynulleidfa ac ar Twitter, ac roedd Canolfan Catrin Finch Centre yn lleoliad delfrydol.

Cynhelir digwyddiad hustyngau arall y tro hwn gydag Arweinwyr y Pleidiau, wedi’i drefnu gan yr FSB yng Nghanolfan Catrin Finch Ddydd Mercher 30ain Mawrth am 5.30pm.