Glyndwr University

Digwyddiad Hustyngau Cenedlaethol Arbennig i’w Gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch

Image

Bydd digwyddiad hustyngau cenedlaethol arbennig yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch yn nes ymlaen yr wythnos yma (14 Ebrill). Wedi’i drefnu gan Gobaith Nid Casineb, Trefnu Cymunedol Cymru, Oxfam Cymru a Chyngor Ffoaduriaid Cymru, mae’r digwyddiad yn gyfle i gymunedau o bob cwr o Gymru glywed sut mae’r prif bleidiau gwleidyddol yn bwriadu gwneud Cymru yn genedl groesawgar a llewyrchus.

Mae’r digwyddiad yn un o sawl hustyng a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystod yr wythnosau diwethaf wrth ddynesu at etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai.

Meddai’r Rheolwr Cynadledda a Digwyddiadau Haydn Hughes: "Rydym yn hynod o falch fod Canolfan Catrin Finch wedi cael ei dewis fel lleoliad i gynnal gymaint o ddigwyddiadau allweddol wrth ddynesu at yr etholiadau cenedlaethol. Mae’n wych fod nifer gynyddol o’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal tu hwnt i Gaerdydd, ac mae’r ffaith ein bod yn gofyn i ni eu cynnal yn destament i’r cyfoeth o gyfleusterau sydd gennym yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.”

Bydd y cyfarfod yn cael ei gadeirio yn dynn ac yn deg, gyda chwestiynau yn cael eu holi i’r panel am faterion fel ymfudo, twf economaidd, iechyd, addysg a chydraddoldeb.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau 14 Ebrill am 7.30pm, gyda mynediad am ddim. Am fwy o wybodaeth neu i gadw eich lle ewch i https://eventbrite.co.uk/e/making-wales-a-welcoming-and-prosperous-nation-tickets-22782430864?aff=ehomecard neu ffoniwch 01978 262588.