Glyndwr University

Arweinwyr Pleidiau yn Trafod yr Etholiad yng Nghanolfan Catrin Finch

Image

Ddiwedd Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad gwleidyddol amlwg arall yng Nghanolfan Catrin Finch Centre wrth ddynesu at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai. 

Wedi’i drefnu gan Ffederasiwn Busnesau Bychain Cymru, roedd Trafodaeth Arweinwyr Cymru’r FSB yn cynnwys arweinwyr o brif bleidiau gwleidyddol Cymru yn trafod materion cyfredol o flaen cynulleidfa o ymron i 200 o bobl. 

Gan na allai’r Prif Weinidog Carwyn Jones fynychu’r digwyddiad, cynrychiolwyd Plaid Lafur Cymru gan Edwina Hart AC, gyda Mark Reckless (cyn AS Ceidwadol dros Rochester a Strood) yn sefyll yn lle Nathan Gill o Ukip. Roedd gweddill y panel yn cynnwys yr arweinwyr pleidiau Cymreig canlynol: Andrew Davies dros y Ceidwadwyr, Kirsty Williams dros y Democratiaid Rhyddfrydol a Leanne Wood dros Blaid Cymru.

Gallwch wrando ar recordiad 30 munud o’r digwyddiad a recordiwyd gan BBC Radio Wales Cymru ar-lein yn www.bbc.co.uk/programmes/b074hpt8