Glyndwr University

Ystafell Fwrdd

Image

Ystafell fach gyda golygfa fawr

Mae lle i hyd at wyth o ddirprwyon eistedd o gwmpas y bwrdd yn yr Ystafell Fwrdd, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd llai, cyfarfodydd bwrdd a chiniawau gwaith. Yn ystafell olau â phob cyfleuster, mae ganddi ddigonedd o olau naturiol a golygfeydd trawiadol o’n tiroedd deiliog ac Aber Afon Dyfrdwy, ac ar ddiwrnod clir gallwch weld yr holl ffordd draw i Lerpwl.

Gellir dod ag offer clyweledol i’r neuadd os oes angen, a gall dirprwyon hefyd elwa o wifi am ddim a chyfleusterau canolfan fusnes llawn.

Os oes angen lluniaeth arnoch, gallwn drefnu i de, coffi, bisgedi a phlateidiau o frechdanau a ffrwythau gael eu danfon i’r ystafell.

 • Ystafell Fwrdd Llaneurgain
 • Ystafell Fwrdd Llaneurgain
 • Ystafell Fwrdd Llaneurgain
 • Ystafell Fwrdd Llaneurgain

Ar gip:


 • Hyd at 8 o ddirprwyon
 • Ystafell â phob cyfleuster
 • Golau naturiol
 • Golygfeydd trawiadol
 • Offer clyweledol ar gael
 • Cymorth technegol ar y safle
 • Arlwyo ystafell ar gael
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cyfarfodydd
 • Cyfarfodydd busnes
 • Ciniawau gwaith

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293960