Glyndwr University

Neuadd Chwaraeon

Image

Lleoliad amlbwrpas

Mae ein lleoliad mwyaf, y Neuadd Chwaraeon, yn lle amlbwrpas gwych ar gyfer digwyddiadau mwy megis cyflwyniadau, derbyniadau ac arddangosfeydd, yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon, gan gynnwys badminton, pêl-rwyd, tennis bwrdd, pêl-droed pump-bob-ochr, pêl-fasged a phêl-foli. Yn gwbl hygyrch ac wedi’i goleuo’n dda, mae gan y neuadd ei chyfleusterau newid pwrpasol ei hun hefyd.

Yn lleoliad hynod hyblyg, mae lleoliad canolog y neuadd, a’i hagosrwydd at ein hystafelloedd seminar a darlithfeydd, yn golygu ei fod yn gweithio’n dda fel gofod cyflawn ar gyfer cynadleddau. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd, gyda lle i hyd at 20 o stondinau, ac fe’i defnyddir yn rheolaidd i gynnal ffeiriau, sioeau a marchnadoedd, yn ogystal â dyddiau hwyl i deuluoedd.

Gellir dod ag offer clyweledol i’r neuadd os oes angen, a gall dirprwyon hefyd elwa o wifi am ddim a chyfleusterau canolfan fusnes llawn. Gellir darparu lluniaeth megis te, coffi, bisgedi a phlateidiau o frechdanau a ffrwythau hefyd.

Theatr Sefyll Ystafell
Ddosbarth
Cabaret Gwledd Stondinau
Arddangos
Neuadd Chwaraeon 100 160 100 100 100 20
 • Neuadd Chwaraeon Llaneurgain
 • Neuadd Chwaraeon Llaneurgain

Ar gip:


 • Canolfan chwaraeon fawr
 • Defnydd amlbwrpas
 • Cyfleusterau newid
 • Cwbl hygyrch
 • Gellir darparu arlwyaeth
 • Opsiynau clyweledol
 • Agos at ystafelloedd eraill
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Arddangosfeydd
 • Marchnadoedd
 • Ffeiriau
 • Dyddiau hwyl
 • Cyflwyniadau
 • Llogi offer chwaraeon

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293960