Glyndwr University

Llety

Image

Ein llety yn Llaneurgain

A ydych yn ymweld â Llaneurgain ar gyfer cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad? Mae gennym nifer o ystafelloedd ar gael tu allan i dymor yn Neuadd Corbishley, llety’r myfyrwyr ar y campws. Ym mhob ystafell helaeth ceir dillad gwely a llieiniau, a chyfleusterau ymolchi ar y cyd. Mae yna hefyd ystafelloedd wedi’u haddasu ar gyfer anghenion ymwelwyr ag anableddau.

Mae gan Neuadd Corbishley gyfleusterau ar y cyd gan gynnwys ystafell gyffredin, a thu allan mae yna ardal patio gyda barbeciw, sy’n lle delfrydol i gymdeithasu ar nosweithiau heulog. Mae’r preswylwyr hefyd yn rhannu ceginau ac ystafelloedd bwyta. Mae wifi am ddim ar gael ym mhob man, yn ogystal â llefydd parcio ar y safle i gyd. Gwiriwch ein rhith-daith o amgylch Neuadd Corbishley yma.

Os ydych yn edrych am rywle i drefnu cynhadledd breswyl, neu’n ddirprwy unigol sy’n chwilio am rywle i aros, cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau Cynadledda, a fydd yn hapus i helpu.

Lletyau eraill Prifysgol Glyndŵr

Os ydych yn fodlon teithio ychydig pellach, mae yna amrywiaeth o letyau gwely a brecwast ystafell-yn-unig ar gael ar ein safle yn Wrecsam, i gyd am brisiau cystadleuol iawn.

Mae ein 500 o ystafelloedd gwely neuaddau preswyl ar gael i’w llogi yn ystod gwyliau haf y Brifysgol. Dim ond ychydig o lety sydd ar gael yn ystod y tymor, ond siaradwch gyda ni ac fe wnawn ein gorau i’ch lletya.

Gwestai a llefydd aros

Yn ogystal â llety’r Brifysgol, mae yna nifer o westai a llefydd aros gerllaw y gallwn eu hargymell, gan gynnwys gwesty mawreddog Soughton Hall, a Gwesty Gwledig Plas Llaneurgain.

Lleoliad delfrydol

Mae pentref hanesyddol Llaneurgain wedi ei leoli yn gyfleus yn union oddi ar yr A55, ac yn llai na 15 milltir o Wrecsam ac o Gaer. Mae ein llety ar-y-safle wedi ei leoli gerllaw prif adeilad y campws, lle mae’r cyfleusterau cynadledda wedi eu lleoli, â’r campws ei hun yn agos at ganol y pentref.

Mae Llaneurgain yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau preswyl, gyda chyfoeth o atyniadau gerllaw ar gyfer dirprwyon, gan gynnwys Llyfrgell Gladstone – adeilad rhestredig Gradd 1 ym Mhenarlâg – a’r castell canoloesol yn Fflint, yn ogystal â nifer o lwybrau cerdded a seiclo, a’r cwrs golff pencampwriaeth 18-twll trawiadol ym Mharc Gwledig Llaneurgain.

 • Llety yn Llaneurgain
 • Llety yn Llaneurgain
 • Llety yn Llaneurgain

Ar y campws:


 • Ystafelloedd helaeth
 • Llety hunanarlwyol
 • Cyfleusterau cegin a bwyta
 • Ystafelloedd ymolchi ar y cyd
 • Lleoliad gwledig heddychlon
 • Ystafelloedd hygyrch ar gael
 • Prisiau cystadleuol
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Oddi ar y campws:

 • Gwestai a llefydd aros
 • Opsiynau niferus
 • O fewn pellter cyfleus

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293960