Glyndwr University

Arlwyo yn Llaneurgain

Image

Lluniaeth o ansawdd ar gyfer pob cyllideb

Rydym yn gwybod rhan mor bwysig yw arlwyo ym mhrofiad cyffredinol unrhyw ddirprwy neu westai, a’n nod yw darparu lluniaeth o ansawdd ar gyfer pob chwaeth ac angen deietegol, yn ogystal â phob cyllideb.

Rydym yn cynnig ystod o opsiynau cinio bwffe a lluniaeth i gyd-fynd â’ch cyfarfod neu ddigwyddiad. O de, coffi i blateidiau o frechdanau a ffrwythau ffres – y cinio gwaith perffaith, wedi’i weini yn uniongyrchol i’ch lleoliad.

Gellir arlwyo ar gyfer gofynion deietegol arbennig bob amser, pe’n hysbysir ni o flaen llaw – cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

 • Arlwyo yn Llaneurgain
 • Arlwyo yn Llaneurgain
 • Arlwyo yn Llaneurgain
 • Arlwyo yn Llaneurgain

Ar gip:


 • Yn uniongyrchol i’ch lleoliad
 • Diodydd poeth ac oer
 • Opsiynau bwydlen hyblyg
 • Plateidiau o frechdanau a ffrwythau
 • Darparu ar gyfer deietau arbennig

Addas ar gyfer:

 • Cyfarfodydd
 • Ciniawau gwaith
 • Brecwastau busnes
 • Prydau bwffe ysgafn
 • Derbyniadau diodydd

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293960