Glyndwr University

Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy

Image

Mannau cyfarfod hyblyg

Mae ein chwech ystafell gyfarfod yn amrywio o ran maint, gyda lle i rhwng 6 a 35 o bobl. Yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd llai neu sesiynau hyfforddi, gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer ystafelloedd trafod ar gyfer cynadleddau neu ddigwyddiadau mwy eraill.

Mae lle i hyd at 6 o bobl eistedd yn gyfforddus yn ein tair ystafell leiaf, tra bod lle i hyd at 20 o bobl o gwmpas y bwrdd yn yr ystafell fwyaf, ac i 35 ar gyfer cyflwyniad.

Mae pob ystafell yn gwbl hygyrch, ac yn elwa o olau naturiol. Mae gan bob ystafell gyfleusterau diogelu data, a gellir darparu offer clyweledol ychwanegol ar gais.

Theatr Sgwâr Pantiog Siâp-U Ystafell Ddosbarth Cabaret Ystafell Fwrdd
Ystafell 1 35 18 16 18 20 20
Ystafell 2 35 18 16 18 20 20
Ystafell 3 35 14 12 12 - 14
Ystafell 4 - - - - - 6
Ystafell 5 - - - - - 6
Ystafell 6 - - - - - 6
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
 • Ystafelloedd Cyfarfod Llanelwy
Byddwn yn argymell Prifysgol Glyndŵr Llanelwy fel lleoliad delfrydol pan fydd ein cydweithwyr yn gofyn am ystafelloedd ar gyfer eu cyfarfodydd.
- Sioned Kearns, Gwasanaethau Addysg Conwy

Ar gip:


 • Chwech ystafell gyfarfod
 • Lle i rhwng 6 – 35
 • Golau naturiol
 • Cwbl hygyrch
 • Opsiynau gweddlun hyblyg
 • Darpariaeth glyweledol am ddim
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cyfarfodydd
 • Cyrsiau hyfforddi
 • Cyflwyniadau
 • Sesiynau trafod

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100