Glyndwr University

Ystafell Gynadledda

Image

Lleoliad hynod hyblyg

Y lleoliad mwyaf ar safle Llanelwy, mae’r Ystafell Gynadledda yn cael digon o olau ac awyr, gyda lle i hyd at 120 o bobl. Mae’n ddelfrydol ar gyfer cynadleddau, cyflwyniadau, gweithdai a chylchoedd trafod.

Mae’r ystafell maint-dwbwl hon yn hyblyg dros ben, gan gynnig ei hun i amrywiaeth o weddluniau. Cliciwch yma i gael golwg ar ein Ystafell Gynadledda mewn gweddlun cabaret ar ein rhith-daith.

Mae yna le arddangos y tu allan i’r ystafell, sy’n wych ar gyfer arddangosfeydd a rhwydweithio, ac yn lle delfrydol i weini lluniaeth a baratoir gan ein tîm arlwyo. Mae yna hefyd ystafelloedd trafod llai gerllaw.

Mae gan yr ystafell offer clyweledol integredig o’r radd flaenaf, gyda thaflunydd ar y wal flaen, a chyfleusterau canolfan fusnes a wifi am ddim.

Mae’r ystafell hefyd yn cynnwys paentiad gan yr artist nodedig a’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr, Maurice Cockrill RA (1936 – 2013) o’r enw Celtic Bridge, sy’n rhan o gasgliad celf y Brifysgol.

Theatr Sgwâr Pantiog Siâp-U Ystafell Ddosbarth Cabaret Ystafell Fwrdd Gwledd
Ystafell Gynadledda 120 35 33 46 80 35 60
 • Ystafell Gynhadledd Llanelwy
 • Ystafell Gynhadledd Llanelwy
 • Ystafell Gynhadledd Llanelwy
Diolch am eich holl gymorth wrth baratoi ar gyfer ein Brecwast Busnes. Cafwyd atborth cadarnhaol gan y 112 o ddirprwyon a fynychodd. Diolch i bawb am helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant.
- Nicola Powell, Mersey Dee Alliance

Ar gip:


 • Lle i hyd at 120
 • Ystafell hynod hyblyg
 • Offer clyweledol integredig
 • Man arddangos
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Arlwyo ar y safle
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Cylchoedd trafod
 • Gweithdai
 • Cyrsiau hyfforddi
 • Arddangosfeydd
 • Sgyrsiau a darlithoedd
 • Digwyddiadau rhwydweithio
 • Cyflwyniadau

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100