Glyndwr University

Y Stryd

Image

Lleoliad unigryw ar gyfer arddangosfeydd a rhwydweithio

Mae’r Stryd yn ffurfio canol naturiol safle Llanelwy, gan ymestyn ar hyd yr adeilad i gyd. Yn rhodfa gyda golau naturiol, sy’n cysylltu’r unedau deor ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf â chanolfan dechnegol yr adeilad, mae’r Stryd yn lleoliad rhwydweithio naturiol.

Mae ei faint a’i siâp, yn ogystal â’i leoliad ardderchog yng nghanol yr adeilad, yn ei wneud yn lle delfrydol ar gyfer arddangosfeydd o bob maint, gyda digon o le ar gyfer stondinau a stondinau masnach.

Y mae hefyd yn lle delfrydol i ddirprwyon fwynhau lluniaeth a phrydau bwffe tu hwnt i gyfyngiadau’r ystafell gynadledda neu gyfarfod.

 • Y Stryd
 • Y Stryd
 • Y Stryd

Ar gip:


 • Rhodfa gyda golau naturiol
 • Canoldan yr adeilad
 • Perffaith ar gyfer arddangosfeydd
 • Lleoliad rhwydweithio gwych
 • Delfrydol ar gyfer lluniaeth

Addas ar gyfer:

 • Arddangosfeydd
 • Stondinau masnach
 • Rhwydweithio
 • Derbyniadau diod
 • Prydau bwffe a lluniaeth

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100