Glyndwr University

Llety yn Llanelwy

Image

Gwestai a llefydd aros

A ydych yn ymweld â Llanelwy ar gyfer cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad? Pe hoffech hi neu eich dirprwyon aros dros nos, neu os ydych yn bwriadu trefnu cynhadledd preswyl, mae yna lawer o opsiynau llety, yn y ddinas a gerllaw, y gallwn eu hargymell.

Llety Prifysgol Glyndŵr

Os ydych yn fodlon teithio ychydig pellach, mae yna amrywiaeth o letyau ystafell yn unig neu wely a brecwast ar gael yn ystod gwyliau haf y Brifysgol yn neuaddau preswyl ein safleoedd yn Wrecsam (40 munud i ffwrdd) a Llaneurgain (20 munud i ffwrdd).

Am ymholiadau llety, cysylltwch â’n tîm Cynadleddau a Digwyddiadau, a fydd yn hapus i helpu.

Lleoliad delfrydol

Mae Llanelwy yn lleoliad delfrydol, yng nghanol cefn gwlad Sir Ddinbych, ac yn agos iawn hefyd at arfordir trawiadol Gogledd Cymru. Gyda llefydd gwych i ymweld â nhw gerllaw, o drefi marchnad prysur i gestyll hanesyddol, mae yna ddigon o opsiynau ar gyfer tripiau hamdden pe hoffech gynnig hyn i’ch dirprwyon.

 • Llety yn Llanelwy
 • Llety yn Llanelwy

O amgylch Llanelwy:


 • Gwestai a llefydd aros
 • Yn y ddinas a’r cyffiniau
 • Dirprwyon unigol
 • Cynadleddau preswyl
 • Cymorth wrth archebu
 • Opsiynau ar gyfer tripiau hamdden

Ymhellach draw:

 • Prifysgol Glyndŵr
 • Neuaddau preswyl
 • Wrecsam a Llaneurgain
 • Ystafell yn unig
 • Gwely a brecwast

Dod o Hyd i Ni:

Glyndwr Map

01745 535100