Glyndwr University

Canolfan Arloesi

Image

Cymorth hyblyg ar gyfer busnesau newydd

Yn ogystal â’i rôl fel canolfan ymchwil a chyfleusterau cynadledda, mae Prifysgol Glyndŵr Llanelwy hefyd yn cynnwys y Ganolfan Arloesi, canolfan deor busnes sy’n darparu cefnogaeth i fusnesau cychwynnol neu dechnoleg ifanc.

Mae’r ganolfan yn cynnig nifer o opsiynau llefydd hyblyg, o rith-swyddfeydd a desgiau pwrpasol, i unedau deor, gyda gofod o 550 sg tr i 1500 sg tr. Mae’r unedau hyn yn cynnwys pŵer 3 cham, echdynnu, dŵr, awyr lân a chysylltedd band-eang, gan alluogi cwmnïau uwch-dechnoleg i ymgymryd â datblygu syml, prototeipio a gweithgynhyrchu ar raddfa fechan.

Gall busnesau sydd wedi’u lleoli yma hefyd elwa o sawl gwasanaeth cefnogi, gan gynnwys mynediad drws agored i’r tîm rheoli am gefnogaeth busnes, defnydd o gyfleusterau cynadledda’r safle a digwyddiadau, rhwydweithiau a seminarau penodol.

Mae’r prisiau ar gyfer pob opsiwn yn hollgynhwysol, a’r cyfnod mis o rybudd yn golygu fod tenantiaeth yn risg isel. Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan y Ganolfan Arloesi i’w gynnig, ewch i wefan Arloesiadau Glyndŵr.

 • Canolfan Arloesi
 • Canolfan Arloesi
Mae’r [Ganolfan Arloesedd] yn gyfleuster deor rhagorol sy’n darparu amgylchedd ffyniannus ble gall cwmnïau technoleg newydd dyfu yn ôl eu hanghenion.
- Dr. Nadeem Rizvi, Rheolwr Gyfarwyddwr, Laser Micromachining Limited

Ar gip:


 • Canolfan deor busnes
 • Rhith-swyddfeydd
 • Desgiau pwrpasol
 • Hyd at 1500 troedfedd sgwâr
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Cymorth technegol ar gael
 • Pris hollgynhwysol
 • Tenantiaeth risg-isel

Addas ar gyfer:

 • Busnes technoleg ifanc
 • Busnesau cychwynnol
 • Ad-leoli
 • Lawrfeintio
 • Ymestyn

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100