Glyndwr University

Arlwyo yn Llanelwy

Image

Bwyd ffres o ansawdd

Rydym yn gwybod mor bwysig yw arlwyo ym mhrofiad cyffredinol unrhyw ddirprwy neu westai, a’n nod ni yw darparu amrywiaeth o fwydlenni o ansawdd ar gyfer pob chwaeth, angen deietegol a chyllideb.

Yma yn Llanelwy rydym yn ffodus i gael ein tîm arlwyo ein hunain. Mae Ffres Catering yn fusnes teuluol llwyddiannus gyda thros 18 mlynedd o brofiad yn y diwydiant arlwyo. Wedi eu lleoli ar y safle, gall y tîm arlwyo ar gyfer unrhyw beth o de, coffi a bisgedi wedi’u gweini yn uniongyrchol i’ch cyfarfod, i bryd bwffe llawn ar gyfer hyd at 120 o bobl.

Dim ond y cyflenwyr lleol gorau a ddefnyddir gan Ffres Catering, gan sicrhau ffresni ac ansawdd am brisiau cystadleuol. Lluniwyd y fwydlen er mwyn cynnig amrywiaeth o ddewis, er ein bod yn hapus i drafod opsiynau eraill hefyd. Gellir darparu ar gyfer gofynion deietegol arbennig bob amser, pe’n hysbysir o flaen llaw.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ein bwydlen (yn Saesneg).

Café Ffres

Café Ffres yw ein bwyty ar y safle, gyda lle i hyd at 120 o bobl, ac yn agored i’r cyhoedd.

Mae’r fwydlen yn cynnwys bwyd wedi ei baratoi yn ffres gan gynnwys brecwast (hyd at 10.30am), paninis, bar salad, prydau poeth y dydd, tatws trwy’u crwyn, brechdanau, a detholiad o gacennau cartref, yn ogystal â diodydd poeth ac oer a llyfnlymeidiau ffrwythau, i gyd ar gael i’w bwyta i mewn neu ar glud.  

 • Arlwyo yn Llanelwy
 • Arlwyo yn Llanelwy
 • Arlwyo yn Llanelwy
 • Arlwyo yn Llanelwy
 • Arlwyo yn Llanelwy
 • Arlwyo yn Llanelwy
Diolch i Ffres Catering am y cinio bwffe hyfryd ac am gymorth gyda’r anghenion deietegol arbennig.
- Cymdeithas y Sgowtiaid

Ar gip:


 • Ffres Arlwyo
 • Tîm arlwyo pwrpasol
 • Arlwyo ar gyfer hyd at 120
 • Amrywiaeth o fwydlenni
 • Cynnyrch wedi’i ffynonellu’n lleol
 • Bwyd ffres o ansawdd
 • Prisiau cystadleuol
 • Arlwyir ar gyfer deietau arbennig
 • Bwyty ar y safle
 • Café Ffres

Addas ar gyfer:

 • Brecwastau business
 • Derbyniadau diodydd
 • Prydau ffurfiol
 • Prydau bwffe ysgafn
 • Ciniawau gwaith
 • A llawer mwy...

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100