Glyndwr University

Campws Wrecsam

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW


01978 293494

conference@glyndwr.ac.uk

Campws Llanelwy

Prifysgol Glyndŵr Llanelwy
Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0JD


01745 535100

opticreception@glyndwr.ac.uk

Campws Llaneurgain

Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
Ffordd Treffynnon
Llaneurgain
Sir y Fflint
CH7 6AA


01978 293960

northopbookings@glyndwr.ac.uk