Glyndwr University

Cynadleddau a chyfarfodydd

Header Image

Croeso cynnes

Mae ein tîm cyfeillgar yma i sicrhau fod gennych bopeth sydd arnoch ei angen, boed yn ddigwyddiad ar gyfer dau neu ddau gant o bobl. Cynhelir cynadleddau ar bedwar tri safle (Wrecsam, Llanelwy a Llaneurgain), bob un gydag amrywiaeth o leoliadau a chyfleusterau.

Gyda’r fath ystod o leoliadau ar gael, mae’n amlwg fod hyblygrwydd ac amlbwrpasedd yn allweddol i ni. Dyna pam, ynghyd â’n lleoliadau cyfleus a chyfleusterau o’r radd flaenaf, mai ni yw’r dewis cyntaf ar gyfer lleoliadau cynadleddau a chyfarfod yng Ngogledd Cymru.

Wrecsam

Mae gan ein prif gampws gyfleusterau helaeth, o theatrau mawr i ystafelloedd cyfarfod bach, gan ein galluogi i ddarparu ar gyfer pob math o fusnesau a digwyddiadau. Ar gyfer cynadleddau mawr, mae gan Neuadd William Aston 880 o seddi, ac mae lle i 230 yng Nghanolfan Catrin Finch, â’r ddau ymhlith y lleoliadau gorau yn yr ardal.

Ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd llai, mae gennym amrywiaeth eang o ystafelloedd cyfarfod a seminar, ystafelloedd dosbarth, darlithfeydd, ystafelloedd TG a labordai, sy’n gallu dal hyd at 176 o ddirprwyon. Os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, mae gennym hefyd oriel gelf, Canolfan Diwydiannau Creadigol (cartref y BBC yng Ngogledd Ddwyrain Cymru) a stiwdio deledu, yn ogystal â sawl bwyty a chaffi – â hyn oll yn sicrhau mai campws Wrecsam yw’r lleoliad cynadledda mwyaf amlbwrpas yn yr ardal.

Llanelwy

Pan gyrhaeddwch Llanelwy, fe’ch trewir ar unwaith gan bensaernïaeth yr adeilad arloesol yma sy’n cynhyrchu syniadau arloesol yn sgil y cwmnïau uwch dechnoleg sydd wedi eu lleoli yma. Mae hwn yn lleoliad busnes-ganolog ar gyfer hyd at 120 o ddirprwyon.

Cynhelir pob math o ddigwyddiadau busnes yma, o arddangosfeydd a sesiynau hyfforddi i gyfarfodydd, cyflwyniadau a seminarau.

Llaneurgain

Mae campws Llaneurgain wedi ei leoli mewn 96 erw o dir gwledig yng nghefn gwlad prydferth Gogledd Cymru, gan edrych dros aber Afon Dyfrdwy. Mae llonyddwch a thawelwch yr amgylchoedd yn ei wneud yn lleoliad poblogaidd i lawer o’n cwsmeriaid.

Mae yna nifer o leoliadau ar gael ar gyfer busnesau megis cyfarfodydd, cynadleddau a chyrsiau hyfforddi. Tra bod lle i hyd at 35 o ddirprwyon yn ein hystafelloedd cyfarfod, mae lle i hyd at 160 yn y Neuadd Chwaraeon.

Yr ychwanegiadau atodol:

 • Staff profiadol a chyfeillgar
 • Cefnogaeth glyweledol
 • WiFi a pharcio am ddim
 • Cyfleusterau canolfan fusnes yn gynwysedig
 • Arlwyo ar y safle
 • Prisiau cystadleuol
 • Llety ar gael ar y safle
 • Ar agor saith diwrnod yr wythnos, gydol y flwyddyn

Cysylltu

Pe hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol am unrhyw un o’n lleoliadau neu gyfleusterau, trafod gofynion eich digwyddiad, neu fanylion am brisiau, cysylltwch â’n tîm cynadleddau.

 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda
 • Cynadleddau a chyfarfodydd yn ein lleoliadau cynadledda

Ar gip:


 • 3 safle ledled G Cymru
 • Lleoliadau a chyfleusterau amryfal
 • Hyblyg ac amlbwrpas
 • Cyfleusterau modern
 • Hyd at 880 o ddirprwyon
 • Tîm digwyddiadau profiadol
 • Lleoliadau hwylus
 • WiFi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Cyfarfodydd
 • Brecwastau busnes
 • Cyfarfodydd bwrdd
 • Sesiynau hyfforddi
 • Cyflwyniadau
 • CCB

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494