Glyndwr University

Llety

Image

Llety yn ein lleoliadau cynadledda

Os ydych yn trefnu cynhadledd breswyl neu ddigwyddiad sy’n para mwy na diwrnod, neu os oes gennych ddirprwyon sy’n chwilio am le i aros, mae yna amryw o opsiynau ar gael ar gyfer pob cyllideb a gofynion.

Mae yna dros 550 ystafell ar gael yn ein neuaddau preswyl ar gampysau Wrecsam a Llaneurgain yn ystod gwyliau’r haf. Ar y ddau safle, mae’r llety wedi ei leoli yn gyfleus yng nghanol y campws, o fewn pellter cyrraedd rhwydd i gyfleusterau cynadledda a chyfarfod.

Gellir archebu ystafelloedd yn unig neu wely a brecwast. Gyda chysur mewn golwg, mae’r ystafelloedd naill ai’n rhai en-suite neu’n rhannu ystafelloedd ymolchi, ac mae gan ein neuaddau i gyd lefydd parcio ar y safle a chysylltiadau cludiant cyhoeddus gwych. Yn ddelfrydol ar gyfer dirprwyon sy’n chwilio am le cyfforddus i ymlacio ar ôl diwrnod prysur, ac i sicrhau y byddant yn cael noson dda o gwsg ac yn barod am y diwrnod o’u blaenau. Mae ystafelloedd hygyrch ar gael ym mhob un o’r safleoedd hefyd.

Dyma sydd ar gael ym mhob ystafell:

 • Gwely sengl
 • Ardal desg helaeth a chadair
 • WiFi a/neu bwyntiau cysylltiad rhyngrwyd am ddim
 • Cyfleusterau gwneud te a choffi 
 • Cegin a llefydd bwyta ar y cyd
 • Diogelwch 24 awr 
 • Parcio am ddim

Yn anffodus, dim ond ychydig o lefydd sydd ar gael yn ystod y tymor; fodd bynnag, siaradwch gyda ni ac fe wnawn ein gorau i’ch ????.

Gwestai

Yn ogystal â llety’r Brifysgol, mae yna ddigonedd o westai y buasem yn fodlon eu hargymell yn ac o amgylch Wrecsam, Llanelwy a Llaneurgain ar gyfer pob cyllideb. Mae gennym hyd yn oed brisiau ffafriol gyda rhai gwestai – holwch am fwy o wybodaeth.

Gweler y tudalennau llety unigol am fwy o wybodaeth ynglŷn a’r hyn sydd gennym i’w gynnig ar bob safle:

 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda
 • Llety yn ein lleoliadau cynadledda

Ein llety:


 • Dros 550 ystafell
 • Wrecsam a Llaneurgain
 • Neuaddau preswyl
 • Lleoliad cyfleus
 • Prisiau gwych
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Rhyngrwyd am ddim
 • Diogelwch 24 awr
 • Ystafelloedd hygyrch ar gael

Gwestai:

 • Argymhellion
 • Ar gyfer pob cyllideb
 • Prisiau ffafriol ar gael

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293494