Glyndwr University
  • Amrywiaeth eang o gynadleddfeydd a llefydd cyfarfod
  • Lle i hyd at 880 o bobl
  • Arlwyo o ansawdd, wedi ei baratoi yn ffres ar y safle
  • Prisiau gwirioneddol gystadleuol


Gyda lleoliad cynadledda o’r radd flaenaf ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gennym ystod helaeth o gyfleusterau yn amrywio o theatrau mawrion i ystafelloedd cyfarfod bychain, gan ein galluogi i ddarparu ar gyfer pob math o fusnesau a digwyddiadau.Os am drefnu dathliad pen-blwydd mynwesol neu gala mawr i godi arian, bydd ein hamrywiaeth eang o leoliadau a chyfleusterau yn sicrhau y bydd yr achlysur yn un llwyddiannus.O frecwast, cacennau, pasteiod a brechdanau, i fwyd bwffe oer a phoeth i brydau ffurfiol, gall ein tîm arlwyo goginio a pharatoi amrywiaeth o fwydlenni ar gyfer pob math o ddigwyddiadau a deietau.Mae gennym amryw o opsiynau ar gael ar gyfer llety ar ac oddi ar y campws, gan gynnwys ystafelloedd gwely arferol ac en-suite, a gwely a brecwast.Eisiau gwybod beth sy’n mynd ymlaen? Am y wybodaeth ddiweddaraf gan dîm cynadledda a digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i’n hadran newyddion diweddaraf.